Osobné výťahy

Osobné výťahy (Norma UNI EN81.20/50-2014) sa používajú takmer vo všetkých verejných budovách, ako aj v mnohých rodinných domoch. Sú k dispozícii v mnohých variantoch a vyhotoveniach. Zvyšujú Váš komfort bývania, ale zároveň aj umožňujú bezbariérový prístup a bývanie starším ľuďom. Výťah sú teda zároveň aj akousi pridanou hodnotou, ktorá zvýši cenu Vašej nehnuteľnosti.

Výťahy sa inštalujú zväčša v murovaných alebo betónových šachtách, môžu byť ale montované aj v presklených šachtách, v zrkadle schodiska alebo na fasádach. Je možná dodatočná realizácia v stávajúcich objektoch. V závislosti od veľkosti kabíny je možné dopravovať 1 až 20 osôb alebo viac. Väčšinou sú výťahy individuálne  „šité na mieru“ podľa typu budovy a požiadavky zákazníka. Podľa účelu, výšky budovy atď sa rozhoduje medzi lanovým výťahom bez strojovne a so strojovňou alebo hydraulickým výťahom.

Servis

Euroservice Merano Vám ponúka odborný servis a údržbu ako Váš regionálny partner v mieste bydliska.

Výťahy sú spravidla systémy s predpísanými prehliadkami, ktoré je prevádzkovateľ povinný udržiavať v stave podľa daných predpisov. Musí prevádzať potrebné servisné práce, údržbu a riadiť sa rôznymi bezpečnostnými predpismi.

Zákazníkom sme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ponúkame rôzne servisné balíky, v závislosti od potreby požiadavky zákazníka.

Núdzový komunikačný systém pre výťahy podľa EN81.28

Výťahové poruchy sú nepríjemné,  ak človek uviazne v kabíne. Ak takáto situácia nastane, je dôležité jedným dotykom tlačidla privolať núdzovú vyprosťovaciu službu, ktorá poskytne promptnú pomoc. Máme pre vás k dispozícii individuálne zosúladený

 

product-service-image