Platforma

Der Platforma (Home Lift) (Smernica pre strojové zariadenia 2006/42/CE) je zväčša porovnateľná s výťahom, naproti tomu je ale určená väčšinou pre súkromné rodinné domy a môže sa pohybovať rýchlosťou max. 15 cm za sekundu. Až do výšky <2 metre môže byť používaná bez mimoriadneho schválenia. Pre väčšie výšky je potrebná jednorazová skúška prostredníctvom IMQ, TÜV alebo podobnej autorizovanej organizácie.

Servis

Euroservice Merano Vám ponúka odborný servis a údržbu ako Váš regionálny partner v mieste bydliska.

Výťahy sú spravidla systémy s predpísanými prehliadkami, ktoré je prevádzkovateľ povinný udržiavať v stave podľa daných predpisov. Musí prevádzať potrebné servisné práce, údržbu a riadiť sa rôznymi bezpečnostnými predpismi.

Zákazníkom sme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ponúkame rôzne servisné balíky, v závislosti od potreby požiadavky zákazníka.

Núdzový komunikačný systém pre výťahy podľa EN81.28

Výťahové poruchy sú nepríjemné,  ak človek uviazne v kabíne. Ak takáto situácia nastane, je dôležité jedným dotykom tlačidla privolať núdzovú vyprosťovaciu službu, ktorá poskytne promptnú pomoc. Máme pre vás k dispozícii individuálne zosúladený

product-service-image