Nákladné výťahy

Nákladné výťahy (Norma UNI EN81.20/50-2014) majú využitie nachádzajú v skladoch, priemyselných halách, supermarketoch a veľkých podnikoch, ako aj v ostatných odvetviach priemyslu, všade tam, kde je potrebná preprava paliet a tovaru.
Montujú sa podľa špecifických požiadaviek zákazníka, s ohľadom na využitie. Týmto sú garantované správne vlastnosti, ktoré sú základom, pretože výťahu sú vo veľkom množstve základnou súčasťou výrobného procesu v priemysle.

Servis

Euroservice Merano Vám ponúka odborný servis a údržbu ako Váš regionálny partner v mieste bydliska.

Výťahy sú spravidla systémy s predpísanými prehliadkami, ktoré je prevádzkovateľ povinný udržiavať v stave podľa daných predpisov. Musí prevádzať potrebné servisné práce, údržbu a riadiť sa rôznymi bezpečnostnými predpismi.

Zákazníkom sme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ponúkame rôzne servisné balíky, v závislosti od potreby požiadavky zákazníka.

Núdzový komunikačný systém pre výťahy podľa EN81.28

Výťahové poruchy sú nepríjemné,  ak človek uviazne v kabíne. Ak takáto situácia nastane, je dôležité jedným dotykom tlačidla privolať núdzovú vyprosťovaciu službu, ktorá poskytne promptnú pomoc. Máme pre vás k dispozícii individuálne zosúladený

product-service-image