Malé nákladné výťahy

Malé nákladné výťahy (Norma UNI EN81.3-2008) sa hodia pre malé tovary v obchodoch, priemysle a domácnosti. Kuchynský výťah patrí asi k najznámejším prevedeniam. V kabíne je možné spravidla dopravovať tovar bez obsluhy. Nosnosť sa pohybuje rádovo od  5 kg do 300 kg.

Servis

Euroservice Merano Vám ponúka odborný servis a údržbu ako Váš regionálny partner v mieste bydliska.

Výťahy sú spravidla systémy s predpísanými prehliadkami, ktoré je prevádzkovateľ povinný udržiavať v stave podľa daných predpisov. Musí prevádzať potrebné servisné práce, údržbu a riadiť sa rôznymi bezpečnostnými predpismi.

Zákazníkom sme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ponúkame rôzne servisné balíky, v závislosti od potreby požiadavky zákazníka

product-service-image